Sarili lang ang baon pero pinatulan silang mga nag hahamon - img.tbg-brand.ru